Skip to Main Content

Protokoll för en hälsosam vikt

Healthy Weight Protocol, banbrytande metod för att diagnostisera och hantera viktproblem

Det är kliniskt bevisat att Hill's Healthy Weight Protocol mer exakt förutspår idealisk kroppsbyggnad hos överviktiga hundar och katter.

 

Hur det fungerar:

Healthy Weight Protocol har utvecklats och validerats i samarbete med veterinärer vid universitetet i Tennessee. Det fastställer exakt idealvikt och andelen kroppsfett i procent samt tillhandahåller en anpassad utfodringsplan.Healthy Weight Protocol slutförs i två enkla steg med hjälp av den aktuella vikten och några få enkla kroppsmått.

 

Steg 1:Väg patienten och ta morfometriska kroppsmått.

Steg 2: Använd Healthy Weight Protocol för att exakt fastställa andelen kroppsfett i procent och få en anpassad utfodringsplan för din patient.

Steg 3: Ange måtten i Quick Reco och skriv ut en foderrekommendation till kunden.

Använd resurserna nedan för att noggrant mäta hunden/katten och gör en svår konversation enklare för att säkra en livslång hälsosam vikt.

Referensmaterial

Mina program

Anslag för kliniska studier*

Är du intresserad av att skicka in ett förslag på en klinisk studie till oss?
Klicka nedan för mer information och hämta förslagsformuläret.

* endast för veterinärmedicinska forskare.