Skip to Main Content

Ledhälsa

LEDHÄLSA

Kliniskt bevisad nutrition ör att stödja
hundars förmåga att springa, gå och
hoppa på bara 21 dagar*

PRESCRIPTION DIET™

j/d™

Tillsätts som byggstenar för

ledbrosk.

Med omega-3 fettsyror för att främja

ledhälsa

Med antioxidanter som

neutraliserar fria radikaler

Joint CARE LEDER

Prescription Diet™ j/d™

• Improves mobility in as little as 21 days in dogs and 28 days in cats*

• Supports the metabolism of joints in cases of osteoarthritis

• Soothes and eases aching joints 

• Helps maintain healthy cartilage 

Also available in Reduced Calorie formula for dogs

Vikt + Leder

Prescription Diet™ Metabolic+Mobility

• Full-stvrength efficacy of Metabolic plus j/d™ 

• Clinically proven nutrition to support joint health and reduce body weight

• Improves dogs' ability to run, walk and jump in just 21 days*

• Powerful ingredients work together to help kick-start the body’s     natural ability to burn excess fat

Njurar + Leder

Prescription Diet™ k/d™+Mobility

• Med hela effekten av k/d™ plus j/d™

• framjar ett langre liv och battre livskvalitet

•forbattrar rorlightheten hos hundar pa bara 21 dagar och 28 dagar hos katter*

• framjar okad vaksamhet och vitalitet hos aldre hundar och katter

 

Information

Study: 1 J. Amer Vet Med Assoc.

Study: 2 J. Am Vet Med. Assoc. Vol. 236

Study: 3 J. Amer Vet. Med. Assoc.

Faktainformation ledhälsa