Skip to Main Content

Juridisk framställning för HillsVet.se

ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

Hill's Pet Nutrition Sweden AB ("Hill's") upprätthåller den här webbplatsen som en tjänst på nätet. Innehållet (bilder och text) som har lagts in av Hill's eller koncernbolag och Colgate-Palmolive Company är upphovsrättsligt skyddade. Märkesnamn, logotyper, etiketter och förpackningsdesign ("varumärken") som visas på den här webbplatsen tillhör Hill's Pet Nutrition Inc., deras koncernbolag eller licensinnehavare där så anges. Att dessa varumärken har lagts in på webbplatsen betyder inte att Hill's har beviljat licens att använda eller kopiera dem. Markeringen av varumärken betecknar Hill's äganderättsstatus för dem endast inom USA. Status och markering av varumärken kan variera mellan olika länder.

Du kan hämta innehållet på den här webbplatsen för ditt eget, icke-kommersiella, bruk. Innehållet får annars inte kopieras eller ändras.

 

Hill's lägger ner en skälig arbetsinsats för att webbplatsen ska innehålla korrekt och uppdaterad information, men lämnar inga garantier eller intyg om att den är korrekt eller fullständig. Hill's frånsäger sig allt ansvar, alla villkor och andra regler i samband med den här webbplatsen och dess innehåll, inklusive eventuella garantier, villkor och regler som kanske antyds och även vad gäller kvalitet, syfte, rubrik, icke-intrång eller dylikt.

 

Hill's frånsäger sig allt ansvar och oaktat motsägande påståenden ska inget i dessa villkor och bestämmelser, oavsett gällande lagstiftning, utgöra något undantag eller någon begränsning för Hill's, för dödsfall eller personskada som uppkommit vid oaktsamhet eller bedrägeri. Eventuella lagstadgade rättigheter för användare i sin roll som konsument berörs inte av dessa villkor.

 

Med förbehåll för ovanstående punkt ansvarar Hill's under inga omständigheter (oavsett om det gäller kontraktsbrott, oaktsamhet eller någon annan anledning) för någon förlust av förtjänst, allmänna eller särskilda skador, förlust vid försäljning, inkomst bortfall, förlust av program eller data, förlust av bruk av datorutrustning, program eller data, förlust av eller bortslösad hantering eller annan personaltid eller för någon indirekt, härav följande eller särskild förlust, oavsett vad som uppkommer.

 

Hill's maximala totalsumma för ansvar i samband med den här webbplatsen, oavsett om det gäller kontrakt, vårdslös handling som oaktsamhet eller dylikt, är SEK 2500.

 

Hill's ansvarar inte för skador av någon sort som uppkommit genom din oförmåga att få åtkomst till Hill's webbplats eller din tillförlitlighet av informationen som finns på webbplatsen.

 

Genom att klicka på vissa länkar inom www.HillsVet.se och andra domäner som ägs eller administreras av Hill's eller medlemmar inom koncernbolagen når du andra webbplatser av vilka HillsVet.se och andra domäner, som ägs och administreras av Hill's eller medlemmar inom koncernbolagen, inte tar något ansvar för.

 

Hill's samlar ibland in och använder information som kan identifiera dig, men du uppger den alltid frivilligt. Hill's använder den här information i enlighet med sin sekretesspolicy, som beskrivs nedan.

 

Alla opersonlig information, kommunikation eller material som du skickar in till www.HillsVet.se och andra domäner som ägs och administreras av Hill's eller andra medlemmar inom koncernbolagen eller till Hill's via mejl anses vara icke-konfidentiell. Vi har fritt förfogande att använda och kopiera all sådan information i vilket syfte som helst. Vi har med andra ord fritt förfogande att använda idéer, koncept, tips eller tekniker som finns med i sådan information oavsett ändamål, inklusive vid utveckling, tillverkning eller marknadsföring av produkter. All information som du skickar in till www.HillsVet.se och andra domäner som ägs och administreras av Hill's eller andra medlemmar inom koncernbolagen måste vara sanningsenlig, laglig och inte bryta mot andras rättigheter.

 

Hill's förbehåller sig rätten att ta bort produkter som finns omnämnda på www.HillsVet.se och andra domäner som ägs och administreras av Hill's eller andra medlemmar inom koncernbolagen samt att när som helst ändra dessa villkor och bestämmelser.