Skip to Main Content

Vårt företag 

 • Vilka vi är

  I dag fortsätter Hill's™ Pet Nutrition sin tradition av omsorg som inleddes 1939 med en anmärkningsvärd veterinär. Våra foder VetEssentials™, Prescription Diet™, Science Plan™ och Ideal Balance™ erbjuder den bästa näringen för hundar och katter som finns på marknaden. Vi gör skillnad för människor och deras hundar och katter över hela världen.

  Historien om Hill's™ hund- och kattfoder började 1939. Dr Mark L. Morris Sr ansåg att vissa hälsoproblem hos hundar och katter kunde hanteras genom noggrant sammansatt näring. Hans veterinärmedicinska idéer var visionära och han fick snart chansen att bevisa sin teori.

  En ung, blind man som hette Morris Frank rådfrågade dr Morris om det fanns någonting som kunde rädda hans ledarhund, Buddy, som hade njurproblem. Resultatet av dr Morris ansträngningar var den näringsmässiga sammansättning som blev den första produkten i Hill's Prescription Diet-linjen med terapeutiska foder och världens första hundfoder utvecklat för att hålla njurar friska. Strax därefter grundades Hill's Pet Nutrition och området klinisk nutrition blev en helt ny industri. Detta första terapeutiska hundfoder utvecklades till Hill's™ Prescription Diet™ k/d™, som säljs än i dag.

  Vision

  Att göra näring till en hörnsten inom veterinärmedicin.

  Vårt mål

  Att hjälpa till att berika och förlänga de speciella relationer som finns mellan människor och deras hundar och katter.

  Filosofi

  Vi anser att alla djur – från din hund eller katt, till de hundar & katter vi tar hand om – ska få kärlek och omsorg under hela sin livstid.

  Hill's™ åtagande för hunders och katters välbefinnande

  Vi anser att ett kvalitativt liv för hundar och katter inkluderar optimal näring, veterinärbesök, daglig motion och en berikande miljö med massor av kärlek. Alla hundar och katter hos Hill's Pet Nutrition lever i en sådan miljö. Vi använder endast de medkännande, icke-invasiva metoder som krävs för att utveckla näringsmässiga tekniker så att hundar och katter runt om i världen kan leva långa och hälsosamma liv. Våra genombrott inom hund- och kattnäring är oöverträffade inom foderindustrin och vårt företag och rykte grundas på att vi alltid utövar högsta etiska standarder.

  Forskning och innovation

  Hill's™ sysselsätter mer än 150 veterinärer, näringsfysiologer och matforskare som arbetar varje dag runtom i världen för att framställa nya och förbättra befintliga produkter, som hjälper din hund/katt att leva ett längre, hälsosammare och rikt liv. Vetenskapsmän på Hill's skriver över 50 forskningsrapporter och handböcker varje år och håller utbildningar vid de främsta veterinärhögskolorna runtom i världen så att vi kan använda vår kunskap och expertis vid tillverkningen av Hill's™ produkter.

   

  Våra foder för hundar och katter är formulerade för en optimal balans mellan näringsämnen och god smak. Vi vet att den bästa nutritionen för din hund/katt inte enbart uppfyller näringsbehoven, utan även undviker överskott av näringsämnen, såsom fett och salt, som kan vara skadliga under en längre tid.

   

  Hill's™ långsiktiga investering i kunskap, teknologi och skickliga vetenskapsmän har hjälpt oss att utveckla industriledande produktinnovationer, som exempelvis det bredaste sortimentet av kliniska foder för sjuka, riskbenägna och friska hundar och katter. Ditt husdjurs välmående är vår belöning.

   

  Hill's™ Pet Nutrition Center i Topeka, Kansas, är ett toppmodernt center som illustrerar vårt åtagande att förbättra hälsan hos katter och hundar. Utöver anställda veterinärer och certifierade specialister inom näringslära och internmedicin, har vi även anställda medarbetare - som är djur. Våra hundar och katter hjälper till att testa produkterna, så att andra husdjur får en så näringsriktig och välsmakande mat som möjligt. I gengäld ger vi dem allt en hund eller katt kan önska, till exempel rena bostäder med gott om utrymme, motionsområden, en agilitybana och många vänner – både människor och djur. Varje hund/katt har ett eget arbetslag. De utvecklar en stor tillit och en stark relation mellan människa och djur, precis som den mellan dig och din hund/katt. Läs mer om vårt åtagande för hundars och katters välbefinnande.

   

  Miljontals hund-/kattägare har litat på våra produkter sedan 1948, och i dag rekommenderar veterinärer Hill's produkter i större utsträckning än något annat varumärke – och ger själva dessa till sina egna hundar/katter.

   

  Innovationer och produktidéer — skicka in patenterade innovationer eller nya produktförslag

 • Ett arv av vård och omsorg

  Sökandet efter upptäckter som definierar oss

  1928 grundade dr Mark L. Morris Sr Raritan Hospital for Animals i Edison, New Jersey. På den tiden var detta ett av enbart två djursjukhus för smådjur i USA. Dr Morris trodde att kontrollerad näring kunde ha en positiv effekt på hundars och katters hälsa. Han utvecklade det första Prescription Diet™-fodret i ett försök att hjälpa en av USA:s första ledarhundar som led av njursvikt. Årtionden senare arbetar Hill's™ Pet Nutrition för att ge hundar och katter långa och friska liv. Läs hela historien om Hill's™ Pet Nutrition.

  Historien om Hill's™ Pet Nutrition

  Vi anser att ett kvalitativt liv för hundar och katter inkluderar optimal näring, veterinärbesök, daglig motion och en berikande miljö med massor av kärlek. Alla hundar och katter hos Hill's™ Pet Nutrition lever i en sådan miljö. Vi använder endast de medkännande, icke-invasiva metoder som krävs för att utveckla näringsmässiga tekniker så att hundar och katter runt om i världen kan leva långa och hälsosamma liv. Våra genombrott inom hund- och kattnäring är oöverträffade inom foderindustrin och vårt företag och rykte grundas på att vi alltid utövar högsta etiska standarder.

   

  Varje dag visar vi att kvalitativ vetenskaplig teknik och medkännande djurvård går hand i hand när det gäller att förbättra hundars och katters hälsosamma liv. Därför stödjer och utövar Hill's™ enbart ansvarstagande, omsorgsfull och human behandling av hundar och katter. Alla studier som utförs eller stöds av Hill's™ – oavsett om de sker vid Hill's™ Pet Nutrition Center eller externt i kundernas hem, på veterinärskolor eller någon annanstans – ska vara i enlighet med följande stränga Hill's™-policyer för att säkra enastående vård av hundar och katter:

   

  I slutet av 1930-talet reste den unga och blinda Morris Frank runt i USA tillsammans med sin ledarhund, Buddy, för att aktivt stödja Seeing Eye™-hundar. Buddy, en schäfer, led dock av njursvikt och Frank bad dr Morris om hjälp. Dr Morris förmodade att sjukdomen var ett resultat av dålig näring och började utveckla ett nytt hundfoder för att hjälpa Buddy. Tillsammans med sin fru, Louise Morris, tog dr Morris fram ett recept för hundfodret hemma i sitt kök. Louise och tre andra kvinnor fortsatte tillverka fodret i källaren och förvarade det i Ball™-burkar. Raritan Ration B var föregångaren till Hill's™ Prescription Diet™ k/d™ Canine och är utvecklat för hundar med njursvikt.

   

  När vi studerar hur näring tas upp, distribueras, lagras, konsumeras och frigörs hos en hund/katt, använder vi enbart forskningsmetoder som är jämställda med motsvarande medicinska studier på människor. Hill's™ varken stödjer eller utför studier som orsakar smärta eller skadar hundar och katter. Detta baseras på tron att det som är smärtsamt för människor även är smärtsamt för hundar och katter.

   

  Under de följande åren utvecklades partnerskapet mellan dr Morris och Hill Packing Company till Hill's Pet Nutrition, som fortsatte växa och utöka sin serie Prescription Diet-produkter med nya recept. Dr Morris etablerade ett forskningslaboratorium i Topeka 1951, då fyra Prescription Diet-hundfoder var tillgängliga. Vi utför enbart studier om vi har övertygande bevis på att vi kan förbättra hälsan och livskvaliteten för hundar och katter. Dessa studier resulterar ofta i banbrytande forskningsresultat, som förbättrar livet för miljontals hundar och katter.

   

  Dr Morris son, dr Mark Morris Jr, fortsatte att utveckla Hill's Pet Nutrition under de kommande årtiondena. Dr Morris Jr märkte en efterfrågan på hund- och kattfoder av konsekvent hög kvalitet för användning i forskning. Som ett resultat utvecklade han ett foder för friska hundar och katter. 1968 lanserades fodret hos veterinärer och kliniker under namnet Hill's™ Science Diet™. Linjen har fortsatt att expandera och omfattar i dag mer än 50 hund- och kattfoder, som har utvecklats för många livsstadier och särskilda behov hos friska hundar och katter.

   

  Vi strävar kontinuerligt efter att hitta sätt att minska beroendet av forskning på djur. Ett avsevärt antal hundar och katter som deltar i våra utfodringsstudier genomför testerna i hemmet. Våra veterinärer och näringsexperter är utbildade i utveckla metoder som simulerar animaliska system. Till exempel har vi utvecklat och publicerat en matematisk formel, baserad på fodrets näringsprofil, som ger en preciserad förutsägelse av pH i urinen hos hundar och katter, utan djurförsök.

   

   

  1976 köpte företaget Colgate-Palmolive Hill's Pet Nutrition. I dag är Hill's™ hund- och kattfoder tillgängliga i 86 länder runt om i världen. Företagets försäljning nådde 1 miljard dollar 1999 och fortsätter växa varje år. Veterinärer över hela världen rekommenderar och ger sina egna hundar och katter Hill's produkter i större omfattning än andra foder. Hill's produktlinjer omfattar i dag mer än 60 Prescription Diet-produkter och mer än 50 Science Plan-produkter.

   

  För att kunna garantera att våra terapeutiska foder är säkra och effektiva, använder vi oss av studier med hundar och katter som har en naturlig förekomst av sjukdomar eller hälsotillstånd. Vi deltar inte i studier där kirurgiska eller icke-kirurgiska metoder används för att framställa eller simulera sjukdomstillstånd.

   

  Vid Hill's Pet Nutrition Center i Topeka, Kansas, arbetar veterinärer och certifierade specialister på näring och internmedicin tillsammans med en stab hundar och katter för att utveckla näringsrika och välsmakande hund- och kattfoder. Varje hund och katt har ett arbetslag som tillhandahåller rena bostäder med gott om utrymme, motionsområden, en agilitybana och många vänner – både människor och djur. Anläggningen är i världsklass och omfattar även ett komplett utrustat djursjukhus, certifierat av AAHA (American Animal Hospital Association). Detta innebär att sjukhuset uppfyller de högsta standarderna för djursjukhus till smådjur som finns.

   

  Hill's™ Pet Nutrition Center och alla externa anläggningar som Hill's™ stödjer ska uppfylla eller överträffa alla reglerande branschstandarder för vård av hundar och katter. För alla studier som utförs vid externa anläggningar utser och finansierar vi förespråkare för hundarna och katterna. Vederbörande ansvarar för att säkra medkännande vård av varje hund och katt, vilket omfattar motion och en socialt berikad miljö.

   

  Nu i början av 2000-talet fortsätter vårt åtagande att stärka och förlänga relationerna mellan människor och deras hundar och katter. Vi utökar våra produktlinjer internationellt, expanderar våra toppmoderna anläggningar och utvecklar nya program för att hålla din hund/katt frisk och glad.

   

  Vi publicerar våra rön för att förbättra kunskapen om näringslära och för att undvika onödiga, upprepade studier av hundar och katter.

   

  Hill's™ använder enbart data från djurförsök som utförs offentligt, som antingen publicerats eller utförts tidigare i enlighet med denna globala policy för hundars och katters välbefinnande.

  Tidslinje för Hill's Pet Nutrition

  Ta en titt på Hill's genom åren!

  1939

  Morris Frank mötte dr Morris Sr vid en lunch och ber honom att undersöka hans ledarhund, Buddy. Dr Morris diagnostiserade njursvikt. Han ansåg att Buddy kunde hjälpas av ett foder som han hade utvecklat och skickar hem Morris Frank med Raritan Ration B. Detta foder var föregångaren till Prescription Diet™ k/d™ Canine och är utvecklat för att hjälpa hundar med njursvikt. Dr Morris konserverade Raritan Ration B i glasburkar.

  1948

  Dr Mark Morris arbetar med Burton Hill, vid Hill Packing Company, med att konservera Canine k/d™ (tidigare känt som Raritan Ration B) och Canine p/d™ (tidigare känt som Raritan Ration C). Dr Morris etablerar en välgörenhetsorganisation för smådjur som senare skulle bli känd som Morris Animal Foundation – en stiftelse som prioriterar djur och sätter deras välbefinnande och hälsa i främsta rummet.

  1949

  Prescription Diet™ i/d™ utvecklas för mag- och tarmproblem hos hundar. Prescription Diet™ r/d™ utvecklas för fetma hos hundar.

  1958

  Hill Packing Company etablerar anläggningar i Kansas, South Carolina, South Dakota, Ohio, Arkansas, Massachusetts och Washington.

  1960

  Dr Morris Sr blir ordförande för AVMA (American Veterinary Medical Association).

  1962

  Burton Hill avlider och Richard L. Davis ersätter honom som ordförande för Hill's™ Pet Nutrition.

  1964

  Prescription Diet™ h/d™ utvecklas för hundar och katter med hjärtsvikt och hjärtsjukdomar.

  1965

  Prescription Diet™ d/d™ utvecklas för hundar och katter med dermatologiska åkommor förknippade med vissa foderallergier

  1966

  Richard L. Davis dies; Don F. Hogue replaces him as Hill's™ Pet Nutrition president.

  1968

  Riviana Foods köper Hill's™ Pet Nutrition och dess recept, och ingår ett avtal med Mark Morris Associates att utveckla nya recept på hund- och kattfoder.

  1968

  Dr Mark Morris Jr skapar sortimentet med Science Diet™-foder för friska hundar och katter. Det första Science Diet™-fodret, Adult Maintenance, lanseras.

  1971

  Prescription Diet™ c/d™ utvecklas för katter med FLUTD (urinvägsproblem).

  1976

  Colgate-Palmolive förvärvar Riviana Foods.

  1977

  Prescription Diet™ u/d™ utvecklas för urinvägsproblem hos hundar på grund av oxalat-, urat- och cystitstenar.

  1979

  Science Plan™ Senior utvecklas för välbefinnande hos äldre hundar och katter.

  1981

  Bob Wheeler blir ordförande för Hill's™ Pet Nutrition. Prescription Diet™ s/d™ utvecklas för urinvägsproblem hos hundar med hjälp av upplösning av struvitstenar. Den revolutionerande nya produkten hjälpte faktiskt kroppen att lösa upp vissa typer av urinstenar hos hundar.

  1983

  Textboken Small Animal Clinical Nutrition, med dr Morris Jr som medförfattare, publiceras och skulle komma att bli den definitiva skriften om nutrition för hundar och katter och används på veterinärskolor världen över.

  1987

  Prescription Diet™ w/d™ utvecklas för hundar och katter i behov av viktkontroll eller med fiberresponsiva sjukdomar och matsmältningsproblem.

  1992

  Prescription Diet™ a/d™ utvecklas för sondmatning och återhämtning.

  1993

  Dr Mark Morris Sr avlider vid 92 års ålder.

  1994

  Prescription Diet™ t/d™ utvecklas för munhälsa.

  1996

  Science Plan™ Large Breed Growth valpfoder lanseras.

  1998

  Prescription Diet™ n/d™ utvecklas som det enda terapeutiska fodret som har bevisats förlänga livslängden för hundar som genomgår cancerbehandling och förbättra deras livskvalitet.

  1999

  Hill's™ Pet Nutrition blir ett företag som omsätter 1 miljard dollar. Science Plan™ Hairball Control utvecklas.

  2000

  Prescription Diet™ z/d™ utvecklas för hundar och katter med foderallergier. Science Plan™ Sensitive Skin och Sensitive Stomach utvecklas.

  2000

  Prescription Diet™ b/d™ utvecklas med en exklusiv blandning av antioxidanter som bidrar till att bekämpa tecken på hjärnans åldrande och förbättra inlärningsförmågan hos äldre hundar.

  2002

  Hill's Science Diet Shelter Nutrition Partnership etableras.

  2003

  Prescription Diet™ m/d™ utvecklas för katter som behöver gå ner i vikt och/eller har diabetes. Science Diet™ Advanced Protection™ lanseras som en extraordinär serie hund- och kattfoder med det högsta innehållet av antioxidanter bland alla hund- och kattfoder på marknaden.

  2005

  Prescription Diet™ j/d™ utvecklas för hundar som har problem med rörligheten. Science Plan™ Indoor Cat lanseras.

  2007

  Dr Mark Morris Jr avlider. Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline utvecklas för katter med FLUTD (urinvägsproblem)

  Dr. Mark Morris Sr.

  Dr. Mark Morris Sr.

  Dr Morris föddes 1901 och en av grundarna av Hill's Pet Nutrition. Han var en visionär inom klinisk näring och ansåg att näring kunde användas för att hjälpa hundar och katter med vissa åkommor. I en tid när huvuddelen av veterinärsarbetet kretsade kring gårdsdjur brydde sig dr Morris om hundar och katter och deras ägare, och öppnade 1928 Raritan Hospital for Animals i Edison, New Jersey. Detta var det andra djursjukhuset uteslutande för smådjur i USA.

  Dr. Mark Morris Sr. with dog in the lab

  Dr Morris hade nya idéer för hantering av sjukdomar hos hundar och katter. Han arbetade med dr Jim Allison vid institutionen för biokemi vid Rutgers University, där de utvecklade tekniker för att diagnostisera sjukdomar hos smådjur. Hans idéer var nya och mottogs inte alltid väl, men dr Morris etablerade snart sig som en expert på hund- och kattfoder.

   

  När han hade inlett ett samarbete med Hill Packing Company i Topeka, Kansas, för att förpacka hans hund- och kattfoder etablerade dr Morris en välgörenhetsorganisation för smådjur. Morris Animal Foundation fortsätter att tillhandahålla finansiering för forskning om smådjur, vilda djur och för stipendier till veterinärstudenter. Det är i dag världens största ideella stiftelse för studier av sällskapsdjur och vilda djur, med tillgångar på nästan 50 miljoner dollar sedan stiftelsen grundades 1948.

  Science Diet bags

  Under hela sitt liv var dr Morris aktiv inom området smådjur. Han var den första ordföranden för AAHA (American Animal Hospital Association) och ordförande för AVMA (American Veterinary Medical Association). Dessutom ledde han en kommitté för att etablera näringsmässiga standarder för hund- och kattfoder och dessa ansträngningar utgjorde senare grunden för de standarder som i dag används av AAFCO (Association of American Feed Control Officials).

   

  Dr Morris dog 1993, vid 92 års ålder.

  Dr. Mark Morris Jr.

  Dr. Mark Morris Jr.

  Dr Mark Morris Jr, son till grundaren av Hill's Pet Nutrition, dr Mark Morris Sr, fortsatte arbetet som hans far påbörjade inom hund- och kattnutrition.

   

  Mark Morris Jr växte upp i ett hem där hans mor tillagade hans fars Prescription Diet™-foder och beslutade sig för att fortsätta sin fars livslånga arbete inom nutrition för hundar och katter. Dr Morris Jr märkte en efterfrågan på hund- och kattfoder av konsekvent hög kvalitet för användning i forskning. På den tiden var hund- och kattfoder inte så noga reglerade och forskare hade därför svårigheter att upprätthålla integriteten i sitt arbete.

   

  Som ett resultat utvecklade dr Morris Jr ett foderrecept för friska hundar och katter. 1968 lanserades fodret hos veterinärer och kliniker under namnet Hill's™ Science Diet™. Linjen har fortsatt att expandera och omfattar i dag mer än 50 Science Diet/Plan-produkter och mer än 60 Prescription Diet™-produkter som har utvecklats för många livsstadier och särskilda behov hos friska hundar och katter.

   

  Dr Morris Jr anses av många som fadern till hälsosam nutrition för smådjur, och han arbetade även för att etablera standarder för utfodring av färdiga foder till djur på zoo. Han var en av grundarna till ACVN (American College of Veterinary Nutrition) och författare till ett flertal publikationer om näringsmässig hantering av sjukdomar. Dessutom föreläste han för praktiserande veterinärer, veterinärstuderande och hund- och kattägare över hela världen. Dr Morris Jr var en av författarna bakom "Small Animal Clinical Nutrition," den definitiva textboken för hund- och kattnutrition och den mest använda informationskällan runt om i världen.

   

  Dr Morris Jr dog den 14 januari 2007, vid 72 års ålder.

 • Åtagande för djurens välbefinnande

  Hill's™ åtagande för djurens välbefinnande

  Vi anser att ett kvalitativt liv för hundar och katter inkluderar optimal näring, veterinärbesök, daglig motion och en berikande miljö med massor av kärlek. Alla hundar och katter hos Hill's™ Pet Nutrition lever i en sådan miljö. Vi använder endast de medkännande, icke-invasiva metoder som krävs för att utveckla näringsmässiga teknologier så att hundar och katter runt om i världen kan leva långa och hälsosamma liv. Våra genombrott inom hund- och kattnäring är oöverträffade inom foderindustrin och vårt företag och rykte grundas på att vi alltid utövar högsta etiska standarder.

  Varje dag visar vi att kvalitativ vetenskaplig teknologi och medkännande djurvård går hand i hand när det gäller att förbättra hundars och katters hälsosamma liv. Därför stödjer och utövar Hill's™ enbart ansvarstagande, omsorgsfull och human behandling av hundar och katter. Alla studier som utförs eller stöds av Hill's™ – oavsett om de sker vid Hill's™ Pet Nutrition Center eller externt i kundernas hem, på veterinärskolor eller någon annanstans – ska vara i enlighet med följande stränga Hill's™-policyer för att säkra enastående vård av hundar och katter:

  • Hill's™ deltar inte i studier som riskerar hälsan hos hundar eller katter. Alla studier som stöds av Hill's™ är utformade att upprätthålla och förbättra hundars och katters hälsa. Ingen studie som kräver dödshjälp utförs på hundar eller katter.
  • När vi studerar hur näring tas upp, distribueras, lagras, konsumeras och frigörs hos en hund/katt, använder vi enbart forskningsmetoder som är jämställda med motsvarande medicinska studier på människor. Hill's™ varken stödjer eller utför studier som orsakar smärta eller skadar hundar och katter. Detta baseras på tron att det som är smärtsamt för människor även är smärtsamt för hundar och katter.
  • Vi utför enbart studier om vi har övertygande bevis på att vi kan förbättra hälsan och livskvaliteten för hundar och katter. Dessa studier resulterar ofta i banbrytande forskningsresultat, som förbättrar livet för miljontals hundar och katter.
  • Vi strävar kontinuerligt efter att hitta sätt att minska beroendet av forskning på djur. Ett avsevärt antal hundar och katter som deltar i våra utfodringsstudier genomför testerna i hemmet. Våra veterinärer och näringsexperter är utbildade i utveckla metoder som simulerar animaliska system. Till exempel har vi utvecklat och publicerat en matematisk formel, baserad på fodrets näringsprofil, som ger en preciserad förutsägelse av pH i urinen hos hundar och katter utan djurförsök.
  • För att kunna garantera att våra terapeutiska foder är säkra och effektiva, använder vi oss av studier med hundar och katter som har en naturlig förekomst av sjukdomar eller tillstånd. Vi deltar inte i studier där kirurgiska eller icke-kirurgiska metoder används för att framställa eller simulera sjukdomstillstånd.
  • Hill's™ Pet Nutrition Center och alla externa anläggningar som Hill's™ stödjer ska uppfylla eller överträffa alla reglerande branschstandarder för vård av hundar och katter. För alla studier som utförs vid externa anläggningar utser och finansierar vi förespråkare för hundarna och katterna. Vederbörande ansvarar för att säkra medkännande vård av varje hund och katt, vilket omfattar motion och en socialt berikad miljö.
  • Vi publicerar våra rön för att förbättra kunskapen om näringslära och för att undvika onödiga, upprepade studier av hundar och katter.
  • Hill's™ använder enbart data från djurförsök som utförs offentligt, som antingen publicerats eller utförts tidigare i enlighet med denna globala policy för hundars och katters välbefinnande.
 • Samhällsengagemang

  Vårt mål är att hjälpa till att berika och förlänga den speciella relation som finns mellan människor och deras sällskapsdjur genom att tillverka det bästa hund- och kattfodret i världen. Vår förpliktelse till hundar och katter sträcker sig djupt in i vår gemenskap. Vårt eget Hill's™ Food Shelter & Love™-program ger oss en möjlighet att uppfylla vår målsättning samtidigt som vi ger mat åt hemlösa hundar och katter varje dag. Sedan 2007 har Hill's™ bidragit till hundratusentals adoptioner över hela världen. Vi är stolta över att vara en del av det här programmet, som för samman hundar och katter och människor. Läs mer om programmet och hur du kan engagera dig.

 • Pressmeddelande

  NI Vet Nurse Awards showcase quality of nursing in Northern

  Minnesota Urolith Center (MUC) vid universitetet i Minnesota firar mottagandet av urinsten nummer 750 000, en struvit-kalciumfosfatsten från en dvärgspetstik i Glen Burnie, Maryland, som skickats in av dr Lisa Jones och hennes team vid djursjukhuset i Southgate.