Skip to Main Content
Alt Text

Hill´s PRESCRIPTION DIET u/d våtfoder till hundar

Nutritionell hantering av hundar med urat- eller cystinuroliter (stenar i urinvägarna, oftast urinblåsan) är associerat med flertalet symptom, inklusive frekvent urinering, blod i urinen, ansträngning vid urinering och en smärtsam urinering. Vissa stentyper hanteras initialt genom fysisk borttagning (ofta via kirurgi) och följs sedan med rätt nutrition för att minska risken för återfall. Prescription Diet u/d våtfoder för hund utvecklades för att underlätta hanteringen av hundar med problem associerade till urat- och cystinuroliter. Kontrollerade mängder protein, minskat purinintag och urinsyrautsöndring och riktat urin-pH-värde (alkaliskt) minskar risken för uratkristaller och uroliter.

Read More

 • Huvudfördelar

  Nutritionell hantering av hundar med urat- eller cystinuroliter (stenar i urinvägarna, oftast urinblåsan) är associerat med flertalet symptom, inklusive frekvent urinering, blod i urinen, ansträngning vid urinering och en smärtsam urinering. Vissa stentyper hanteras initialt genom fysisk borttagning (ofta via kirurgi) och följs sedan med rätt nutrition för att minska risken för återfall. Prescription Diet u/d våtfoder för hund utvecklades för att underlätta hanteringen av hundar med problem associerade till urat- och cystinuroliter. Kontrollerade mängder protein, minskat purinintag och urinsyrautsöndring och riktat urin-pH-värde (alkaliskt) minskar risken för uratkristaller och uroliter.

  Dessa egenskaper gör Prescription Diet u/d, veterinärt våtfoder för hund, till en användbar nutrition för hundar med uroliter.

  HUVUDEGENSKAPER HUVUDFÖRDELAR
  Protein Kontrollerad Tillsammans med vissa aminosyror och nukleinsyror resulterar denna kombination i minskade urinkoncentrationer av stenbildande beståndsdelar.
  Målvärde urin-pH 7.1 – 7.7 Ökar lösligheten för urat- och cystinkristaller
  Taurin, L-karnitin Tillsatt Hög Hjälper till att upprätthålla normal hjärtmuskelfunktion.
  Dietär buffringskapacitet Ökning Hjälper till att höja urinets pH för att minska risken för urat- och cystinkristallisering
  Natrium Låg Stödjer urinvägshälsan
  Antioxidantblandning Hög E-vitamin och Betakaroten hjälper till att försvara cellerna mot oxidation av fria radikaler

  Alt Text

  100% Nöjdhetsgaranti Vi är säkra på att din hund eller katt kommer gilla Hill's Prescription Diet maten. Vi är så säkra att vi ger en 100% pengarna-tillbaka-garanti.*

  * 100% Nöjdhetsgaranti - Om du av någon anledning inte är nöjd, returnera det som är kvar till inköpsstället så får du full återbetalning eller ersättning av produkt.

  Rekommenderas vid:

  Primär indikation: - Urat- och cystinurolithantering Andra indikationer: - Kopparupplagring - Hepatisk encefalopati - Portosystemisk shunt - Uraemisk encefalopati

   

   

  Ej rekommenderat för:

  Växande valpar, dräktiga eller digivande hundar. Patienter med struvituroliter, hyperlipidemi, hypoalbuminemi, pankreatit, historia av pankreatit eller risk för pankreatit.

  Evidensbaserad klinisk nutrition:

  Nutrition av Prescription Diet u / d har i flera studier visat sig minska byggstenarna hos hundar som är benägna att utveckla uratstenar. (1-6)

   

   

  Ytterligare information:

  Minskar intaget av purin och utsöndringen av urinsyra, vilket minskar risken för bildandet av uratkristaller och uroliter. Proteinnivån är tillräcklig för underhåll hos vuxna hundar, ändå tillräckligt låg för utspädd urin genom minskad ureaproduktion. Urin-pH hos enskilda hundar kan variera på grund av komplicerande faktorer som tid för utfodring före urinuppsamling, typ av urinuppsamling, individvariation eller testmetod. Anmärkning: Hundar på lågprotien-diet, såsom Prescription Diet u/d våtfoder, uppvisar ofta ovanliga laboratorievärden. Speciellt urinens specifika vikt (USG) är vanligtvis lägre än 1.020, och blod (serum) urea kväve (BUN) är mindre än 10 mg / dl. Monitorering av USG, urin-pH och BUN är advekata metoder för att övervaka fodrets effektivitet och ägarens complience Långvarig utfodring: Hundar som långtidsutfodras med Prescription Diet u/d våtfoder bör monitoreras för utveckling av proteinutarmning. Eftersom hundar med urat- eller cystinuroliter kan ha underliggande metaboliska avvikelser, rekommenderar vi att man utför en fastande serumkemiprofil och ekokardiogram var sjätte månad hos dessa patienter.

  Relaterade produkter

  - För patienter med kopparupplagrings-sjukdom eller portosystemisk shunt: Prescription Diet l/d hundfoder -För patienter med hepatisk encefalopati: Prescription Diet l/d hundfoder, Prescription Diet k/d Early Stage hundfoder, Prescription Diet k/d hundfoder -För patienter med uremisk encefalopati: Prescription Diet k/d hundfoder, Prescription Diet k/d + Mobility hundfoder

  Referenser:

  1. Bartges JW, Osborne CA, Felice LJ, et al. Dietens effekt på aktivitetsproduktförhållandena av urinsyra, natriumurat och ammoniumurat i urin som bildas av friska beaglar. Am J Vet Res 1995;56:329- 333. 2. Bartges JW, Osborne CA, Felice LJ, et al. Inverkan av allopurinol och två dieter på 24-timmars urinutsöndring av urinsyra, xantin och ammoniak hos friska hundar. Am J Vet Res 1995;56:595-599. 3. Bartges JW, Osborne CA, Felice LJ, et al. Inverkan av fyra dieter som innehåller cirka 11 % protein (torrvikt) på urinsyra-, natriumurat- och ammoniumuratproduktkvoterna för friska beaglar. Am J Vet Res 1995;56:60-65. 4. Bartges JW, Osborne CA, Felice LJ, et al. Inverkan av fyra dieter på urinsyrametabolism och endogen syraproduktion hos friska beaglar. Am J Vet Res 1996;57:324-328. 5. Bartges JW, Osborne CA, Felice LJ, et al. Inverkan av två mängder kostkasein på urinsyra, natriumurat och ammoniumurat urinaktivitetsproduktförhållanden hos friska beaglar. Am J Vet Res 1995;56:893-899. 6. I en klinisk studie minskade naturligt förekommande ammoniumuraturocystoliter hos dalmatiska hundar, ett lågprotein, icke försurande fuktigt kommersiellt veterinärmedicinskt terapeutiskt foder återfall av urolither med 50 % jämfört med ett fuktigt underhållsfoder för vuxna (Lulich et al, 1998) ).


 • Utfodringsanvisning

  Hur justera fodermängden för att bibehålla optimal vikt.

  Ge dina patienter specifika utfodringsinstruktioner. Justera utfodringsmängden efter behov för att bibehålla optimal vikt. Uppmana kunder att endast utfodra med Prescription Diet torrfoder och våtfoder. Detta är endast en guide. Gram är den mest exakta måttformen. Att ha uppsikt över patientens status försäkrar att näringsrekommendationen följs och ger bäst resultat. Övergå gradvis till det nya fodret under en period på 7 dagar eller mer.

  Vuxen bevarande Blandad fodringsguide

  Vikt hund — kg Mängd per dag - 370 g Burk Mängd per dag - gram
  2 0.25 + 15 g
  4 0.5 + 15 g
  5 0.5 + 30 g
  10 1 + 30 g
  20 1 + 140 g
  30 1 + 230 g
  40 1 + 320 g
  50 2 + 270 g
  60+ 2 + 6 g per kg

  Vuxen bevarande

  Vikt hund — kg Mängd per dag — burk 370g
  2 3/8
  4 2/3
  5 3/4
  10 1 1/4
  20 2
  30 2 3/4
  40 3 1/2
  50 4 1/4
  60+ 30 g per kg

 • Ingredienser

  Proteiner av hög kvalitet och omsorgsfullt utvalda ingredienser.

  Original: Majsstärkelse, torkade ägg, animaliskt fett, grislever, olika sockerarter, ris, cellulosa, mineraler, linfrön, vitaminer och spårämnen.

 • Genomsnittligt närings och kaloriinnehåll

  509 kcal / 13 oz (370 g) burk

  Näringsinnehåll Ätfärdigt1
  %
  Torrsubstans2
  %
  Ätfärdigt,
  per 100 kcal ME53
  Vatten 70 %
  Protein 4.1 % 13.8 % 3 g / 100 kcal
  Fett 7.9 % 26.5 % 5.7 g / 100 kcal
  Kolhydrater (NFE) 16 % 53.6 % 11.6 g / 100 kcal
  Råfibrer 0.7 % 2.2 % 0.5 g / 100 kcal
  Råaska 1.2 % 4 % 0.9 g / 100 kcal
  Kalcium 0.18 % 0.6 % 130 mg / 100 kcal
  Fosfor 0.09 % 0.31 % 67 mg / 100 kcal
  Kalium 0.21 % 0.7 % 152 mg / 100 kcal
  Natrium 0.08 % 0.28 % 62 mg / 100 kcal
  Magnesium 0.036 % 0.12 % 26 mg / 100 kcal
  Vitamin A 6557 IU/kg 21946 IU/kg 476 IU / 100 kcal
  Vitamin C 1 ppm 2 ppm 0.05 mg / 100 kcal
  Vitamin D 268 IU/kg 898 IU/kg 19.5 IU / 100 kcal
  Vitamin E 239 IU/kg 801 IU/kg 17.38 IU / 100 kcal
  Omega-3 fettsyror 0.14 % 0.47 % 102 mg / 100 kcal
  Omega-6 fettsyror 1.45 % 4.85 % 1053 mg / 100 kcal
  Betakaroten 1.54 ppm 5.14 ppm 0.11 mg / 100 kcal