Näringslösningar för Njurbesvär

Stimulerar
aptiten med
E.A.T.™ teknologin

Främjar ökad vakenhet
och vitalitet

Hjälper bygga
smidig muskelmassa

Video - verkningsmekanism

2:25

NJURVÅRD

Prescription Diet™ k/d™

  • Främjar ett längre liv och bättre livskvalitet
  • Främjar dagligen djurets naturliga förmåga att bygga muskler

NJURHÂLSA

Prescription Diet™ k/d™+Mobility

  • Med hela effekten av k/d™ plus j/d™
  • Främjar ett längre liv och bättre livskvalitet
  • Förbättrar rörligheten hos hundar på bara 21 dagar och 28 dagar hos katter
  • Främjar ökad vaksamhet och vitalitet hos äldre hundar och katter

Resurser och verktyg

Laminerat kort

Klinisk evidensrapport k/d™

Klinisk evidensrapport k/d™+Mobility

Protokoll

Informationsbroschyr

Kundbroschyr - hund

Kundbroschyr - katt