// Paste this portion of the code as high in the as possible: // Paste this portion of the code immediately after the opening tag:

Tack för besöket

För att logga ut och avsluta ditt besök, klicka på "OK"


Juridisk framställning för HillsVet.se

ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

Dina personuppgifter samlas in av Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., IČ: 27580792 ("Kontrollör"). Vi lagrar dina uppgifter i våra databaser och använder dem för att hantera din kontoprofil, svara på dina frågor om vårt företag och våra produkter och tjänster, kontakta dig om du vinner i våra kampanjer och evenemang som kräver registrering samt för marknadsföring, till exempel för att skicka dig nyhetsbrev, erbjudanden, undersökningar och annan information via mejl. Tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt. Insamlade personuppgifter kan delas inom Hill's-koncernen av de företag och tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifterna åt oss. Några av dem kan vara lokaliserade i länder utanför EU och du godkänner därmed också att dina personuppgifter överförs till länder utanför EU. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att få tillgång till, korrigera, radera och invända mot dina personuppgifter som är registrerade hos oss i enlighet med dataskyddsförordningen.

Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. ("Hill's") upprätthåller den här webbplatsen som en tjänst på nätet. Innehållet (bilder och text) som har lagts in av Hill's eller koncernbolag och Colgate-Palmolive Company är upphovsrättsligt skyddade. Märkesnamn, logotyper, etiketter och förpackningsdesign ("varumärken") som visas på den här webbplatsen tillhör Hill's Pet Nutrition Inc., deras koncernbolag eller licensinnehavare där så anges. Att dessa varumärken har lagts in på webbplatsen betyder inte att Hill's har beviljat licens att använda eller kopiera dem. Markeringen av varumärken betecknar Hill's äganderättsstatus för dem endast inom USA. Status och markering av varumärken kan variera mellan olika länder. Du kan hämta innehållet på den här webbplatsen för ditt eget, icke-kommersiella, bruk. Innehållet får annars inte kopieras eller ändras.

Hill's lägger ner en skälig arbetsinsats för att webbplatsen ska innehålla korrekt och uppdaterad information, men lämnar inga garantier eller intyg om att den är korrekt eller fullständig. Hill's frånsäger sig allt ansvar, alla villkor och andra regler i samband med den här webbplatsen och dess innehåll, inklusive eventuella garantier, villkor och regler som kanske antyds och även vad gäller kvalitet, syfte, rubrik, icke-intrång eller dylikt.

Hill's frånsäger sig allt ansvar och oaktat motsägande påståenden ska inget i dessa villkor och bestämmelser, oavsett gällande lagstiftning, utgöra något undantag eller någon begränsning för Hill's, för dödsfall eller personskada som uppkommit vid oaktsamhet eller bedrägeri. Eventuella lagstadgade rättigheter för användare i sin roll som konsument berörs inte av dessa villkor.

Med förbehåll för ovanstående punkt ansvarar Hill's under inga omständigheter (oavsett om det gäller kontraktsbrott, oaktsamhet eller någon annan anledning) för någon förlust av förtjänst, allmänna eller särskilda skador, förlust vid försäljning, inkomstbortfall, förlust av program eller data, förlust av bruk av datorutrustning, program eller data, förlust av eller bortslösad hantering eller annan personaltid eller för någon indirekt, härav följande eller särskild förlust, oavsett vad som uppkommer.

Hill's maximala totalsumma för ansvar i samband med den här webbplatsen, oavsett om det gäller kontrakt, vårdslös handling som oaktsamhet eller dylikt, är härmed undantagen.

Hill's ansvarar inte för skador av någon sort som uppkommit genom din oförmåga att få åtkomst till Hill's webbplats eller din tillförlitlighet av informationen som finns på webbplatsen.

Genom att klicka på vissa länkar inom www.HillsVet.se och andra domäner som ägs eller administreras av Hill's eller medlemmar inom koncernbolagen når du andra webbplatser av vilka HillsVet.se och andra domäner, som ägs och administreras av Hill's eller medlemmar inom koncernbolagen, inte tar något ansvar för.

Hill's samlar ibland in och använder information som kan identifiera dig, men du uppger den alltid frivilligt. Hill's använder den här information i enlighet med sin sekretesspolicy, som beskrivs nedan.

Alla opersonlig information, kommunikation eller material som du skickar in till www.HillsVet.se och andra domäner som ägs och administreras av Hill's eller andra medlemmar inom koncernbolagen eller till Hill's via mejl anses vara icke-konfidentiell. Vi har fritt förfogande att använda och kopiera all sådan information i vilket syfte som helst. Vi har med andra ord fritt förfogande att använda idéer, koncept, tips eller tekniker som finns med i sådan information oavsett ändamål, inklusive vid utveckling, tillverkning eller marknadsföring av produkter. All information som du skickar in till www.HillsVet.se och andra domäner som ägs och administreras av Hill's eller andra medlemmar inom koncernbolagen måste vara sanningsenlig, laglig och inte bryta mot andras rättigheter.

Hill's förbehåller sig rätten att ta bort produkter som finns omnämnda på www.HillsVet.se och andra domäner som ägs och administreras av Hill's eller andra medlemmar inom koncernbolagen samt att när som helst ändra dessa villkor och bestämmelser.

Sekretesspolicy och barns integritetspolicy

Hill's månar om att respektera integriteten hos besökare på webbplatsen. Vår sekretesspolicy finns beskriven nedan. När teknologin för internet ändras, kan även denna policy komma att ändras. Eventuella ändringar kommer att rapporteras på dessa sidor.

En särskild anmärkning till föräldrar och vårdnadshavare

Hill's månar om barns integritet. Vi är medvetna om att barns användning av mejl och internet medför särskilda frågor avseende integritet och informationssäkerhet.

Det är Hill's avsikt att hålla fast vid CARU-riktlinjerna (Children's Advertising Review Unit) för marknadsföring och tjänster på nätet, inklusive riktlinjerna för insamling av personuppgifter från minderåriga. Hill's påminner och uppmuntrar alla föräldrar att kontrollera och övervaka sina barns aktiviteter på nätet. Hjälp oss att skydda dina barns integritet genom att se till att de aldrig skickar mejl eller personlig information på den här webbplatsen, eller någon annan, utan din tillåtelse.

Vilken typ av information samlar vi in? Vad används den till?

Information som kan identifiera en besökare på nätet samlas endast in när den erbjuds som frivillig. Vi samlar in personuppgifter endast för att besvara våra besökares frågor om vårt företag och våra produkter och tjänster, för att skicka ut företagslitteratur, inbjudningar, nyhetsbrev eller andra erbjudanden, eller för att kontakta vinnare i utlottningar, tävlingar eller kampanjer. Vi använder inte din mejladress eller någon annan personlig information för något annat ändamål än att svara på din begäran eller ditt meddelande. Vi använder den inte internt eller delar den med någon utanför Hill's koncernbolag, utöver det som specifikt anges här. Personuppgifter lagras under en begränsad period som krävs för att bearbeta dessa.

När du besöker vår webbplats loggar vi automatiskt din IP-adress (den unika adress som identifierar din dator på nätet) som finns lagrad på vår webbserver. Vi använder IP-adresser vid administreringen av webbplatsen och vid insamling av bred demografisk information för den sammanlagda användningen.

Vår webbplats innehåller ibland information om utlottningar, tävlingar eller andra kampanjer som Hill's erbjuder själva eller tillsammans med något annat företag på nätet, och vi kan i vissa fall låta dig få elektronisk åtkomst. Om så sker, kommer Hill's och/eller våra auktoriserade återförsäljare att få tillgång till informationen som du anger i syfte att genomföra ett belöningssystem (t.ex. att kontakta dig om du har vunnit) och, med ditt medgivande, erbjuda dig Hill's och våra sponsorers produkter och tjänster. Vi kan dessutom samla in demografiska data och annan information för marknadsundersökningar, reklam och belöningsändamål.

Som en del i att de tjänster som erbjuds via vår webbplats innebär det att informationen som du anger kan ibland komma att överföras till länder utanför EEA (European Economic Area). Exempelvis kan detta ske om någon eller några av våra servrar periodvis är placerade i ett land utanför EEA eller om någon av våra tjänsteleverantörer finns i ett land utanför EEA. Vi delar också information med våra koncernbolag som finns runtom i världen, inklusive Hill's Pet Nutrition Inc. i USA. Dessa länder kanske inte har samma lagar om dataintegritetskydd som inom EEA.

Kontrollör av personuppgifterna är Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., med registrerad adress på: Prague 4, Na Pankráci 1724/129, 140 00, Tjeckien.

Hill’s Pet Nutrition cookiepolicy – Europa

Vi använder cookies och liknande teknik på våra webbplatser. Det här tillkännagivandet ger dig information om hur vi använder cookies och hur du kan kontrollera dem.

Genom att använda den här webbplatsen (och varje webbplats som drivs av oss och våra dotterbolag) accepterar du användningen av cookies (och liknande teknik) i enlighet med detta tillkännagivande. Du accepterar i synnerhet användningen av analys-, annons- och funktionalitetscookies för de syften som beskrivs nedan.

Om du inte accepterar användningen av dessa cookies, vänligen se avsnittet "Så hanterar eller raderar du cookies" nedan för ytterligare instruktioner.

Vad är en cookie?

Cookies are small files of letters and numbers that are downloaded to your computer or mobile device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognises that cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognise a user's device.

Cookies är små filer med bokstäver och siffror som lagras i din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. De skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen på varje efterföljande besök eller till en annan webbplats som känner igen aktuell cookie. Cookies är praktiska eftersom de tillåter en webbplats att känna igen en användares enhet.
Vi använder två stora kategorier av cookies:

  • Förstapartscookies – skickas direkt från oss till din dator.
  • Tredjepartscookiesskickas från en tredje part å våra vägnar. Vi använder tredjepartscookies för att hjälpa oss analysera våra webbplatser och deras användning samt för att möjliggöra skräddarsydda annonser (enligt beskrivning nedan).

Hur använder vi cookies?

Tabellen nedan sammanfattar hur vi och tredje parter använder cookies på våra webbplatser. Dessa användningar inkluderar cookies som:

  • Hjälper oss att se det totala antalet besökare på våra webbplatser och att identifiera vilka typer av webbläsare (t.ex. Firefox, Safari eller Internet Explorer) och operativsystem (t.ex. Windows eller MacIntosh) som våra besökare använder.
  • Övervakar prestandan på våra webbplatser, inklusive hur besökare navigerar på dessa, och förbättrar våra webbplatser.
  • Anpassar och förbättrar din webbupplevelse.
  • Möjliggör skräddarsydda annonser från Hill's och tredje part på och utanför våra webbplatser.

Vilka typer av cookies använder vi?

De typer av cookies som används på våra webbplatser kan delas in i fyra kategorier, nämligen "processcookies", "funktionalitetscookies", "analyscookies" och "annonscookies". Följande tabell ger dig ytterligare information om varje kategori och tillämpningen av de cookies vi använder:

-->

Typ av cookie

Det gör den

Källa och så blockerar du cookies

Processcookies

Dessa cookies är avgörande för att du ska kunna besöka sidorna på våra webbplatser och använda deras funktioner. Dessa cookies samlar inte information om dig som kan användas för marknadsföring eller för att komma ihåg vilka webbplatser du har besökt. Dessa cookies är ofta sessionsspecifika och försvinner efter att ditt besök på webbplatsen (din session) har avslutats. Den här typen av cookies kan inte inaktiveras.

Hill’s
(förstapartscookies)

Funktionalitetscookies

Dessa cookies tillåter våra webbplatser att komma ihåg de val du gör (till exempel ditt användarnamn, språk eller område) och erbjuda förbättrade, mer personliga funktioner. Informationen som dessa cookies samlar in kan anonymiseras och kan inte spåra ditt surfande på andra webbplatser. Den här typen av cookies kan inte inaktiveras.

Hill’s
(förstapartscookies)

Funktionalitets- och annonscookies

Dessa cookies används för att leverera visst innehåll på våra webbplatser som använder YouTube. Data som samlats in av Google kan också användas av Google och dess partner för andra ändamål, bland annat för att tillhandahålla skräddarsydda annonser både på och utanför våra webbplatser.

YouTube (opt-out)

Analyscookies

These cookies, including cache cookies, are set by Google Analytics, Omniture, and Fabric and Quantcast and are used to collect information about how visitors use our sites, including the number of visitors, the websites that referred them to our websites and the pages that they visited on our websites. We use this information to compile reports and to help us improve our websites, for example, by letting us know if users find any errors and by ensuring that users find what they are looking for easily. Typically these cookies stay on your computer until you delete them.

Omniture (opt-out)
Google Analytics (opt-out)

Fabric (opt-out)

Quantcast (välj bort)

Advertising cookies

Dessa cookies, inklusive cachecookies, lagras av Google Analytics, Omniture samt Fabric and Quantcast och används för att samla in information om hur besökare använder våra webbplatser, inklusive antalet besökare, vilka webbplatser som hänvisat besökarna till våra webbplatser och de sidor som de besökte på våra webbplatser. Vi använder den här informationen för att sammanställa rapporter och som hjälp för att kunna förbättra våra webbplatser genom att till exempel informera oss om användare hittar fel på webbsidorna och säkra att användare enkelt kan hitta det de letar efter. Normalt lagras dessa cookies på din dator tills du raderar dem.

Den här informationen delas med andra organisationer som annonsörer och våra leverantörer, som kan använda den med information om hur du använder andra webbplatser, bland annat för att identifiera gemensamma intressen och beteenden hos grupper av användare som besöker våra (och andra) webbplatser.

AddThis (välj bort)
AppNexus (välj bort)
Doubleclick (välj bort)
Facebook
Media6Degrees (välj bort)
Mediamind (välj bort)
Twitter
Yahoo (tvälj bort)

Fabric (välj bort)

Annan liknande teknik

Så som är fallet med många webbplatser använder vi teknologi som liknar cookies, inklusive lokala delade objekt (ibland kallade "Flash-cookies"), webbläsarhistorik, webbläsarfingeravtryck och pixeltaggar (kallas ibland "webbfyrar"). Detta ger oss och våra leverantörer information om hur våra webbplatser och deras innehåll används av besökare och gör att vi kan fastställa om din dator eller enhet har besökt våra sidor eller andra webbplatser tidigare.

Våra servrar samlar automatiskt in din IP-adress när du besöker våra webbplatser och den kan associeras med ditt domännamn eller din internetleverantör. Vi kan också fånga vissa "klickströmsdata" relaterade till din användning av våra webbplatser. Klickströmsdata innehåller bland annat information om din dator eller enhet, din webbläsare och ditt operativsystem och deras inställningar, vilken sida du gått från till våra webbplatser, sidor och innehåll du ser eller klickar på under ditt besök samt när och hur länge du gör det, saker du hämtar, nästa webbplats du besöker när du lämnar våra webbplatser och alla söktermer du har använt på våra webbplatser eller en länkad webbplats.

Så hanterar eller raderar du cookies

Du har rätt att välja att acceptera cookies eller inte, och nedan förklarar vi hur du utövar denna rätt. Om du väljer att neka cookies kan det hända att du inte kan använda dig av alla funktioner på vår webbplats och alla meddelanden som du får av oss kan vara mindre relevanta för dig än vad de kunde ha varit. Om du väljer att hantera dina cookiesinställningar placerar vårt cookiehanteringsverktyg en cookie på din enhet så att dina inställningar antas. Om du tar bort cookies från din enhet tar du också bort denna inställningscookie och måste göra om dina val på nytt.

Du kan blockera cookies genom att välja länkarna för detta i tabellen ovan, eller genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies från våra webbplatser inte kan lagras på din dator eller mobila enhet. För att göra detta, följ instruktionerna i din webbläsare (finns normalt under flikarna "Hjälp", "Verktyg" eller "Redigera"). Att inaktivera en cookie eller cookiekategori raderar inte cookien från din webbläsare, utan du måste själv göra detta från din webbläsare.

Mer information om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som har lagrats på din enhet och hur du hanterar eller raderar dem, finns på www.allaboutcookies.org.

Tidigare inställda cookies

Om du har inaktiverat en eller flera cookies kan vi fortfarande använda information som samlats in från dessa innan du inaktiverade dem i inställningarna. Vi kommer dock att sluta använda den inaktiverade cookien för att samla ytterligare information.

HA DET SÅ KUL PÅ VÅR WEBBPLATS!

© © 2015 Hill's Pet Nutrition, Inc. Med ensamrätt.